..........................................................................................................................................................
Zapraszamy do testowania bazy Knovel, która oferuje elektroniczne zasoby książkowe i podręczniki 90 wiodących stowarzyszeń inżynieryjnych i wydawców publikacji naukowo-technicznych.
Obecnie baza zawiera około 4 000 tytułów. i podzielona jest na 28 kolekcji tematycznych.
Dostęp do publikacji z komputerów sieci uczelnianej. Testy mają na celu ocenę przydatności zasobów Knovel, a w przypadku prób pobrania całych książek w okresie testów dostęp może zostać odcięty.
Dostep testowy potrwa do 8 czerwca 2012
..........................................................................................................................................................
Zapraszamy do testowania Czytelni on-line - ibuk.pl, w której zostało udostępnionych ponad 2807 książek polskich wydawnictw. Dostęp do publikacji z komputerów sieci uczelnianej http://korpo.ibuk.pl/, w zakładce "Dostępne książki" - katalog udostępnionych książek. Przy udostępnionych pozycjach pojawia się przycisk "czytaj". Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej. Treść książki otwiera się na nowej karcie lub w nowym oknie (zależnie od przeglądarki WWW).

Dostęp testowy potrwa do 11 maja 2012 r.
.......................................................................................................................................................

W dniu 12.04.2012 r. (czwartek) w Czytelni Multimedialnej Biblioteki Głównej (Al. Kaliskiego 7, bud. RCI, pok. A16) odbędą się:

- godz. 9.00 - szkolenie na temat baz Scopus i ScienceDirect na platformie SciVerse. Omówione zostaną różne strategie efektywnego wyszukiwania informacji, w szczególności śledzenia cytowań.

Rejestracja na szkolenie odbywa się automatycznie za pomocą formularza dostępnego w linku:  formularz

- godz. 13.00 - prezentacja bazy Knovel. Jest to aplikacja sieciowa oferująca narzędzia analityczne i wyszukiwawcze dla inżynierów. Jej podstawą są elektroniczne zasoby książkowe i podręczniki pochodzące od ponad 90 wydawców publikacji naukowo-technicznych, takich jak: Pennwell, American Welding Society, SPIE, RSC, OUP, CUP, Institution of Chemical Engineers, American Welding Institute, NCRP, Emerald, i wielu innych. Obecnie baza zawiera około 4 000 tytułów.
Baza podzielona jest na 28 kolekcji tematycznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

.......................................................................................................................................................

Serdecznie zapraszamy do testowania platformy Ebrary, na której zostało udostępnionych ponad 350 000 tytułów książek elektronicznych. Zostały otwarte m.in. następujące kolekcje: Biznes i Ekonomia, Inżynieria i Technologia, Informatyka, Nauki Fizyczne.
Dostęp testowy potrwa do 25 kwietnia 2012r.
Wykazy z tytułami książek w poszczególnych kolekcjach

Dostęp do Ebrary

Fragmenty wyszukanych książek (do 40 stron) można zapisywać i drukować, po bezpłatnym założeniu konta. Konto tworzymy za pomocą zakładki, w prawym górnym rogu - opcja Sign in - Create an account.

Więcej informacji: Dział Informacji Naukowej BG, tel.: 340-80-77, bibinfo@utp.edu.pl
.......................................................................................................................................................

W ramach krajowych licencji akademickich zostały udostępnione: baza Scopus oraz czasopisma wydawnictwa Wiley-Blackwell.
Scopus jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań. Indeksuje ponad 18.500 recenzowanych czasopism, publikacji handlowych, książek, sprawozdań z konferencji. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996,.

Dostęp do bazy Scopus

Licencja na czasopisma wydawnictwa Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

Dostęp do Wiley Online Library

Więcej informacji: Dział Informacji Naukowej BG, tel.: 340-80-77, bibinfo@utp.edu.pl

.......................................................................................................................................................

Firma Wolters Kluwer Health (Ovid Technologies) co miesiąc nieodpłatnie udostępnia na swojej stronie www.ovid.com jedną bazę danych lub narzędzie, jedno czasopismo oraz jedną publikację książkową lub jej część (rozdział).

Jak skorzystać z darmowego dostepu do "źródła miesiąca"

01-06-2010
Zapraszamy do testowania książek elektronicznych wydawców: Royal Society of Chemistry (RSC) oraz CABI Publishing, dostępnych na platformie OvidSP.
RSC eBook Collection - literatura z zakresu: biochemii, chemii analitycznej, chemii organicznej, nauki o żywieniu i żywności, ochrony środowiska oraz dyscypliny pokrewne.
CABI Publishing - literatura z zakresu rolnictwa, nauk środowiskowych oraz nauk o żywności.

Test potrwa do 1.07.2010 r.

..........................................................................................................................................................
04-05-2010
Zapraszamy do testowania bibliograficzno-abstraktowych baz: Food Science & Technology Abstracts (FSTA) zawierającej przegląd badań z zakresu technologii, biotechnologii, toksykologii żywności i żywienia człowieka od roku 1969 oraz Biotechnology Abstracts (BA) zawierającej przegląd badań z zakresu biotechnologii od roku 1982. Biotechnology Abstract jest odpowiednikiem drukowanej wersji czasopisma Derwent Biotechnology Abstracts Journal.
Test potrwa do 4.06.2010 r.

..........................................................................................................................................................

04-04-2010
Zapraszamy do testowania bazy Zoological Record oraz CAB Plus.
CAB Plus to nakładka do prenumerowanej bazy CAB Abstracts, zawierająca pełne teksty raportów, czasopism, materiałów konferencyjnych oraz mapy. Aby uzyskać dostęp do pełnych tekstów należy wybrać "Additional limits" w opcji "Limits". Linki do pełnych tekstów widoczne są w bazie CAB Abstracts po prawej stronie wyszukanego rekordu jako CAB Database PDF's.
Zoological Record - baza bibliograficzno-abstraktowa indeksująca światową literaturę z zakresu nauki o zwierzętach. Indeksuje ponad 6500 tytułów czasopism od 1978 r.
Test potrwa do 5.05.2010 r.

..........................................................................................................................................................

10-03-2010
Zapraszamy do testowania interdyscyplinarnej kolekcji czasopism wydawnictwa Wiley-Blackwell.
Serwis oferuje dostęp do pełnych tekstów artykułów z ponad 1500 czasopism.
Test potrwa do 8.04.2010 r.

..........................................................................................................................................................

16-11-2009
Zapraszamy do testowania elektronicznych zasobów Towarzystwa Association for Computing Machinery. ACM Digital Library zawiera pełne teksty z 40 czasopism naukowych i magazynów oraz materiały konferencyjne, pokazy multimedialne, materiały grup dyskusyjnych i wiele innych materiałów pełnotekstowych. Zakres tematyczny: informatyka teoretyczna i jej zastosowania praktyczne.
Test potrwa do 16 grudnia 2009 r.

Dostęp do ACM Digital Library
Wykaz dostępnych publikacji
..........................................................................................................................................................

02-11-2009
Zapraszamy do testowania czasopisma Science Online. Tygodnik o najwyższym wskaźniku Impact Factor. Zakres tematyczny obejmuje trzy kolekcje: Live Sciences (biologia, biochemia, medycyna, genetyka, fizjologia, ekologia i in.), Physical Sciences (chemia, fizyka, astronomia, inżynieria, materiałoznawstwo i in.) oraz Other Sciences (ekonomia, edukacja, filozofia, socjologia i in.).
Test potrwa do 31 grudnia 2009 r.

Dostęp do Science Online
..........................................................................................................................................................

26-10-2009
Zapraszamy do testowania e-czasopism wydawnictwa Nature Publishing Group. Zakres tematyczny obejmuje m.in.: biologię, biotechnologię, materiałoznawstwo, chemię, fizykę, medycynę.
Test potrwa do 30 listopada 2009 r.

Dostęp do Nature Publishing Group
..........................................................................................................................................................

21-10-2009

Open Access otwarty dostęp do wiedzy

Prezentacja:

 • o ruchu Open Access
 • o otwartych repozytoriach i archiwach cyfrowych publikacji
 • o czasopismach otwartych
 • o cyfrowych bibliotekach i materiałach edukacyjnych
 • o tym jak szukać tych zasobów

  Lidia Derfert-Wolf, Biblioteka Główna UTP

  Prezentacja odbędzie się w budynku RCI, sala C 8,
  w następujących terminach do wyboru:
 • 23 października, godz. 10.00
 • 23 października, godz. 14.00
  ..........................................................................................................................................................

  15-10-2009
  Zapraszamy do testowania czasopism wydawnictwa Cambridge University Press. Serwis Cambridge Journals Online oferuje dostęp do pełnych tekstów z 313 czasopism w ramach dwóch kolekcji tematycznych: STM - Science, Technology, Medicine (nauka, technologia, medycyna); HSS – Humanities, Social Sciences (nauki społeczne i humanistyczne).

  Dostęp do Cambridge Journals Online
  ..........................................................................................................................................................

  02-10-2009
  Biblioteka Główna uzyskała testowy dostęp do Proquest Central – wielodziedzinowego pakietu baz danych, zawierającego pełne teksty artykułów z czasopism, literatury firmowej i innych dokumentów. Zakres tematyczny: medycyna, informatyka, telekomunikacja, socjologia, psychologia, edukacja.
  Test potrwa do 31 października 2009 r.

  Dostęp do Proquest Central

  Więcej informacji: Dział Informacji Naukowej BG, tel.: 0-52-340-80-77, bibinfo@utp.edu.pl
  ..........................................................................................................................................................

  21-09-2009
  Biblioteka Główna uzyskała testowy dostęp do czasopism IOP Publishing Ltd. na platformie IOPscience. Zakres tematyczny czasopism obejmuje m.in. fizykę, matematykę, nauki biologiczne, chemię, informatykę, nanotechnologię. Zakres dostępnych roczników 1874 - 2009.
  Test potrwa do 16 listopada 2009

  Dostęp do IOP Publishing
  Lista dostepnych czasopism
  ..........................................................................................................................................................

  KONFERENCJA
  Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa

  Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Biblioteka Politechniki Krakowskiej organizują ogólnopolską konferencję
  naukową z okazji 10-lecia bazy danych BazTech więcej...
  ..........................................................................................................................................................

  11-05-2009
  Zapraszamy do testowania pierwszego polskiego serwisu książek elektronicznych ibuk.pl
  Po wejściu na stronę proszę wybrać Katalog uczelni.
  W ramach testu udostępniono 785 tytuów elektronicznych wersji książek naukowych i podręczników akademickich kilku czołowych wydawców.
  Książki dostępne z komputerów sieci uczelnianej lub z komputerów domowych po uprzedniej rejestracji.
  Test potrwa do 14.06.2009


  Szczegółowych informacjii udziela Dział Informacji Naukowej BG UTP tel. 340-80-77 bibinfo@utp.edu.pl
  ..........................................................................................................................................................

  04-05-2009
  Dostęp testowy do pełnych tekstów ok. 1900 książek elektronicznych serwisu Knovel.
  Test potrwa od 4.05 do 3.06.2009
  Dostęp do serwisu Knovel

  Szczegółowych informacjii udziela Dział Informacji Naukowej BG UTP tel. 340-80-77 bibinfo@utp.edu.pl
  ..........................................................................................................................................................

  20-07-2008
  Testowy dostęp do bazy SCOPUS został przedłużony do 1 lipca 2008 r. Informujemy również, że baza ta umożliwia wykonywanie analizy cytowań, która informuje ile razy i przez kogo dany artykuł został cytowany. Należy jednak pamiętać, że komplet cytowań w SCOPUS-ie jest dla rekordów po 1995 roku. Rekordy wcześniejsze mogą nie mieć wszystkich cytowań.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Informacji Naukowej BG UTP lub pod nr telefonu 340-80-77.
  ..........................................................................................................................................................

  05-05-2008
  Biblioteka Główna uzyskała testowy dostep do nastepujacych baz: Test potrwa do 7.06.2008 r.
  Istnieje mozliwosc korzystania z tych baz z komputerow domowych, osoby zainteresowane prosze o kontakt w celu przekazania hasla dostepu.
  ..........................................................................................................................................................

  04-03-2008
  Biblioteka Glowna uzyskala testowy dostep do 2 kolekcji czasopism wydawnictwa Emerald Group Publishing.
  Kolekcji EMX140 - czasopisma z zakresu zarzadzania, ksiegowości, finansow, zarządzania wiedza, informacji naukowej
  Kolekcji Emerald Engineering - czasopisma z zakresu, elektroniki, materialoznawstwa, automatyzacji, matematyki obliczeniowej.
  Test potrwa do 4. 04. 2008 r.
  ..........................................................................................................................................................

  27-02-2008
  Biblioteka Glowna uzyskala testowy dostep do serwisu IOPScience, wydawcy IOP Publishing.
  Serwis oferuje dostep do pelnych tekstow z 56 czasopism z zakresu fizyki, chemi, biologii, matematyki, elektroniki i inzynierii.
  Test potrwa do konca kwietnia, dostep mozliwy tylko z komputerow sieci uczelnianej.
  ..........................................................................................................................................................

  Więcej -->