Dział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej służy pomocą pracownikom naukowym UTP przy ustalaniu wskaźników oceny osiągnięć naukowych. Proponujemy pomoc przy wyznaczaniu: indeksu Hirscha, liczby cytowań publikacji, wskaźnika IF czasopisma. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do wyznaczania w/w wskaźników zaleca system Web of Science. Obejmuje on pakiet Web of Science Core Collection , zawierający bazy abstraktowo-bibliometryczne tzw. indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded, SSCI, A&HCI, CPCI. Rejestrują one informacje bibliograficzno-abstraktowe z czasopism znajdujących sie na Master Journal List (Lista filadelfijska). Web of Science udostępnia również bazę Journal Citation Reports, która umożliwia ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, m.in. Journal Impact Factor.

Ocena publikacji

Web of Science Core Collection

Filmy instruktażowe (eng) na temat wyszukiwania oraz tworzenia raportów cytowań, indeksu Hirscha, itp

Ocena czasopism

Journal Citation Reports - impact factor (JCR) Baza dostępna rónież w górnym menu na stronie Web of Science

Master Journal List (Lista filadelfijska)

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych

Na platfomie Web of Science dostępne są również narzędzia:
EndNote Web - służy do zarządzania bibliografia załącznikową
Researcher ID - ogólnostępny portal dla naukowców.

Index Copernicus International to międzynarodowa, specjalistyczna platforma promująca osiągnięcia nauki, a także wspierająca krajową i międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami, wydawnictwami czasopism naukowych oraz jednostkami naukowymi.

Więcej informacji: Dział Informacji Naukowej BG, tel.: 340-80-77, bibinfo@utp.edu.pl