BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

tel. 52 340-8056
E-mail: biblioteka@utp.edu.pl
NIP: 554-031-31-07

Numery kont na które należy dokonać przelewu/wpłaty.

1. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
BANK PKO S.A. II O/Bydgoszcz
80 1240 2092 9128 8310 0400 0000
wpłaty za: nową kartę biblioteczną, duplikat, aktualizację konta oraz sprowadzenie kserokopii artykułu.

2. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
BANK PKO S.A. II O/Bydgoszcz
31 1240 2092 9128 8600 0410 0000
wpłaty za: zagubienie, przetrzymanie, zniszczenie i uszkodzenie książek.

Czytelnia Główna
tel. 52 340-8028
e-mail: bibczyt@utp.edu.pl

Czytelnia Norm i Patentów
tel. 52 340-8149
e-mail: bibpat@utp.edu.pl

Dział Informacji Naukowej
tel. 52 340-8077 ; 52 340-8143
e-mail: bibinfo@utp.edu.pl

Wypożyczalnia i Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
tel. 52 340-8072
e-mail: bibwypoz@utp.edu.pl


Dojazd autobusami nr 83 i 89 oraz w obrębie Fordonu nr 81 i 82