Adres:
Biblioteka Główna
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Telefon: (0...52) 340-80-56

E-mail: biblioteka@utp.edu.pl

Biblioteka Główna UTP jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.
Siedziba BG - kompleks budynków uczelnianego ośrodka w Fordonie
Pełni rolę nie tylko książnicy uczelnianej dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych UTP, lecz jest także ogólnodostępną biblioteką dla całego środowiska naukowego w regionie kujawsko-pomorskim. Spełnia również funkcję ośrodka informacji naukowej, patentowej i normalizacyjnej. Jest największą w regionie biblioteką o profilu technicznym. Gromadzi i udostępnia różne rodzaje zbiorów: książki, czasopisma polskie i zagraniczne, Polskie Normy, opisy patentowe, bazy bibliograficzno-abstraktowe. Wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny UTP. Wszystkie biblioteki sieci tworzą centralny katalog komputerowy w systemie bibliotecznym HORIZON. Dostęp do katalogu komputerowego możliwy jest na miejscu w Informatorium BG oraz poprzez sieć WWW.

Lokalizacja sieci bibliotek na planie miasta