DYREKTORZY
Imię i nazwisko Stanowisko e-mail, telefon
mgr Teresa SKIBICKA
st. kustosz dyplomowany
Dyrektor Teresa.Skibicka@utp.edu.pl
tel. 52 340-8090
mgr Dorota Olejnik
kustosz dyplomowany
z-ca Dyrektora dorota.olejnik@utp.edu.pl
tel. 52 340-8060

SEKRETARIAT BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
Imię i nazwisko Stanowisko e-mail, telefon
Tomira JAKUBOWSKA
bibliotekarz
Sekretarka biblioteka@utp.edu.pl
tel. 52 340-8056

PRACOWNICY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ
Imię i nazwisko Dział BG e-mail, telefon
mgr Renata BOROŃSKA
kustosz dyplomowany
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Zwartych rboronska@utp.edu.pl
tel. 52 340-8048
mgr Paweł DADEK
kustosz
Czytelnia Główna paweldadek@utp.edu.pl
tel. 52 340-8028
mgr Lidia DERFERT-WOLF
st. kustosz dyplomowany
Samodzielne Stanowisko ds. Dokumentacji Zbiorów lidka@utp.edu.pl
tel. 52 340-8043
mgr Elzbieta GŁOWACKA
st. bibliotekarz
Czytelnia Główna bibczyt@utp.edu.pl
tel. 52 340-8028
inż. Zyta GOŁATA
st. bibliotekarz
Dział Wypożyczeń bibwypoz@utp.edu.pl
tel. 52 340-8072
mgr Elżbieta GONGAŁA
kustosz
Czytelnia Główna egongala@utp.edu.pl
tel. 52 340-8028
mgr inż. Aleksandra JAKUBOWSKA
kustosz
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Zwartych buksuss@utp.edu.pl
tel. 52 340-8048
mgr inż. Małgorzata KLUBKA
kustosz
Czytelnia Norm i Patentów klubka@utp.edu.pl
tel. 52 340-8149
mgr Jacek KORPAL
kustosz
Dział Informacji Naukowej bibinfo@utp.edu.pl
tel. 52 340-8077
mgr inż. Anna KUJAWA
st. bibliotekarz
Samodzielna Sekcja d/s Komputeryzacji anna.kujawa@utp.edu.pl
tel. 52 340-8101
mgr inż. Zofia KUKUROWSKA
kustosz dyplomowany
Dział Informacji Naukowej kukoz@utp.edu.pl
tel. 52 340-8077
mgr Krystyna MĘCIŃSKA-PAWLUŚ
kustosz
Dział Wypożyczeń bibwypoz@utp.edu.pl
tel. 52 340-8072
mgr Kinga NOWAKOWSKA
bibliotekarz
Czytelnia Główna bibczyt@utp.edu.pl
tel. 52 340-8028
inż. Krzysztof SAPISZCZAK
Specjalista ds. informatyki
Samodzielna Sekcja d/s Komputeryzacji bibadm@utp.edu.pl
tel. 52 340-8664
mgr Karolina SIUDA
mł. bibliotekarz
Dział Informacji Naukowej k.siuda@utp.edu.pl
tel. 52 340-8077
mgr Jerzy SŁOWIŃSKI
kustosz
Czytelnia Norm i Patentów bibpat@utp.edu.pl
tel. 52 340-8149
mgr Magdalena SOBEK
st. bibliotekarz
Dział Wypożyczeń bibczyt@utp.edu.pl
tel. 52 340-8028
mgr inż. Elżbieta TOMCZAK
kustosz
Samodzielna Sekcja d/s Komputeryzacji etomczak@utp.edu.pl
tel. 52 340-8103
mgr Agnieszka TUREK
st. bibliotekarz
Czytelnia Główna bibczyt@utp.edu.pl
tel. 52 340-8028
mgr Grażyna URBANIAK
kustosz
Dział Czasopism i Zbiorów Specjalnych grazynau@utp.edu.pl
tel. 52 340-8096
lic. Joanna URBANIAK
mł. bibliotekarz
Dział Informacji Naukowej joanna.urbaniak@utp.edu.pl
tel. 52 340-8077
mgr Łukasz ZIELAZNY
st. bibliotekarz
Dział Wypożyczeń zielukas@utp.edu.pl
tel. 52 340-8072
mgr Barbara ZIELIŃSKA
kustosz
Dział Informacji Naukowej zielinska@utp.edu.pl
tel. 52 340-8077

PRACOWNICY BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH
Imię i nazwisko Nazwa biblioteki e-mail, telefon
mgr Jadwiga GRABARSKA
kustosz
Biblioteka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii bibrol@utp.edu.pl
tel. 52 340-9541
mgr Marcin JURGIEL
kustosz
Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej bibchem@utp.edu.pl
tel. 52 374-9032
mgr inż. Iwona MATUSZEWSKA-FOBKA
kustosz
Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej imatfobka@utp.edu.pl
tel. 52 374-9032
mgr Bożena OLEJNICZAK
kustosz
Biblioteka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii bibrol@utp.edu.pl
tel. 52 374-9541
mgr Anna ORZECHOWSKA - KRUPA
st. bibliotekarz
Biblioteka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt biblzoot@utp.edu.pl
tel. 52 374-9719
mgr Aleksandra GRYGORKIEWICZ
kustosz
Biblioteka Wydziału Zarządzania bibinhe@utp.edu.pl
tel. 52 374-8470