Dział Czasopism i Zbiorów Specjalnych
Biblioteki Głównej
Uniwerystet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

(Fordon, budynek RCI, pok. B4)

tel. (0...52) 340-8096 ; 340-8149
bibczas@utp.edu.pl


Lista czasopism do przetargu na rok 2019-2020


Kierownik Działu:

mgr Grażyna URBANIAK
kustosz  - bibczas@utp.edu.pl


Gromadzeniem i opracowaniem czasopism zajmuje się:

mgr Grażyna URBANIAK
kustosz  - grazynau@utp.edu.plCzytelnia Norm i Patentów
Biblioteki Głównej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

(Fordon, budynek RCI, pokój A19)

tel. (0...52) 340-8149 ; 340-8104
bibpat@utp.edu.pl

Zbiory udostępniają:

mgr inż. Małgorzata KLUBKA
kustosz

mgr Jerzy SŁOWIŃSKI
kustosz


Zakres działania:

- udostępnianie
 • Polskich Norm i czasopism z zakresu normalizacji
 • zbioru opisów patentowych (od 1964- ) oraz czasopism dotyczących patentów
- udzielanie informacji
 • Zasady udostępniania zbiorów specjalnych
 • http://www.pkn.pl
  PUNKT INFORMACJI NORMALIZACYJNEJ
  Biblioteka Główna UTP
  uzyskał
  Świadectwo Stosowania
  Sytemu Zarządzania
  Bezpieczeństwem Informacji SZBI

  85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

  (Fordon, budynek RCI, pokój A19)

  tel. fax. 52 340-8149 ; 52 340 - 8104
 • bibpat@utp.edu.pl
 •  

  Uwaga

  Uprzejmie informujemy, iż decyzją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dniem 3 stycznia 2011 r. sprzedaż Polskich Norm i innych wydawnictw normalizacyjnych prowadzi wyłącznie PKN.  Uwaga Studenci!

  Uprzejmie przypominamy, że podręcznik "Normalizacja" jest dostepny w Czytelni Norm i Patentów BG UTP w wersji elektronicznej i drukowanej


  Punkt Informacji Normalizacyjnej czynny:

  Od poniedziałku do czwartku od 9.00 do 18.00
  W piątek od 9.00 do 14.00
  W soboty zjazdowe w semestrze zimowym
  18.11, 25.11
  02.12, 09.12, 16.12
  13.01, 20.01, 27.01

  czynne w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca  Obsługę użytkowników prowadzą:

  mgr inż. Małgorzata KLUBKA
  kustosz

  mgr Jerzy SŁOWIŃSKI - Pełnomocnik ds. SZBI
  kustosz


  Zasady udostępniania:
  • zbiory posiadanych dokumentów normalizacyjnych udostępniane są na miejscu w Czytelni Norm i Patentów

  Zbiory:
  • Polskie Normy
  • normy branżowe BN (archiwalne)
  • archiwalne Polskie Normy wycofane ze zbiorów norm PN
  • projekty Polskich Norm (PrPN) kierowane przez Biuro PKN w Warszawie do ankiety powszechnej
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Norm ICS (wydanie polskie)
  • aktualny katalog Polskich Norm (wersja online)
  • czasopisma z zakresu normalizacji (w tym: miesięcznik Wiadomości PKN. Normalizacja)
  • informatory i inne produkty Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie  OGŁOSZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

  Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji(Dz. U. Nr 169 poz. 1386) Polskie Normy są chronione prawem autorskim jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu. W związku z pojawieniem się na rynku Polskich Norm bez wiedzy i zgody PKN informujemy, że wydawanie i rozpowszechnianie na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym) Polskich Norm i Katalogu PN wymaga uzyskania zgody PKN na taką działalność poszczególnych wydawnictw i dystrybutorów. Wyrazem uzyskania akceptacji PKN na taką działalność jest oznakowanie publikacji hologramem z logo PKN bądź informacji o zgodzie PKN na wydawanie lub rozpowszechnianie Polskich Norm lub Katalogu PN. Publikowanie dokumentów nie posiadających powyższego oznakowania jest niezgodne z aktualnym stanem prawnym, a informacje zawarte w takich dokumentach mogą być niekompletne lub nieaktualne. Informacji o aktualności publikacji i wydanych zgodach PKN dla wydawców lub dystrybutorów udziela:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  Wydział Marketingu i Sprzedaży
  ul. Świętokrzyska 14
  00-050 Warszawa
  tel.: (22) 556 77 77, fax: (22) 556 77 87
  e-mail: wms@pkn.pl