Samodzielne Stanowisko ds. Dokumentacji Zbiorów
Biblioteki Głównej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J.J. Śniadeckich
85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

(Fordon, budynek RCI, pokój B12)

tel. 52 340-8043mgr Lidia Derfert-Wolf
starszy kustosz dyplomowany
 • lidka@utp.edu.pl

  Zakres działania:
  • koordynowanie projektem BAZTECH (ogólnopolska baza zawartości polskich czasopism z zakresu nauk technicznych)
  • udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa oraz wspomaganie działalności z zakresu informacji naukowej
  • udział w szkoleniach z zakresu przysposobienia bibliotecznego oraz źródeł informacji naukowej
  • opieka merytoryczna nad przebiegiem praktyk zawodowych studentów innych uczelni z zakresu informacji naukowej
  • udział w działalności promocyjnej Biblioteki Głównej i sieci bibliotecznej

 •