Biblioteka Główna
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

Dyrektor

mgr Teresa SKIBICKA
kustosz dyplomowany
 • Teresa.Skibicka@utp.edu.pl
  tel. 52 340-8090

  (Fordon, budynek RCI, pokój B9)

  z-ca Dyrektora

  mgr Dorota Olejnik
  kustosz dyplomowany
 • Dorota.Olejnik@utp.edu.pl
  tel. tel. 52 340-8060

  (Fordon, budynek RCI, pokój B8)