Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Zwartych
Biblioteki Głównej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

(Fordon, budynek RCI pok. B15)

tel. 52 340-8048Kierownik Działu:

mgr Renata BOROŃSKA
kustosz dyplomowany- biboprac@utp.edu.pl

Gromadzeniem zbiorów zwartych zajmują się:

mgr Dorota OLEJNIK
kustosz dyplomowany- bibwym@utp.edu.pl

Opracowaniem zbiorów zwartych zajmują się:

mgr Renata BOROŃSKA
kustosz dyplomowany- rboronska@utp.edu.pl

mgr inż. Aleksandra JAKUBOWSKA
kustosz  - buksuss@utp.edu.pl