Dział Informacji Naukowej
Biblioteki Głównej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

(Fordon, budynek RCI, pok. A7)

tel. 52 340-8077, 52 340-8143
bibinfo@utp.edu.pl

Dział czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9.00 do 14.00, środa od 9.00 do 18.00
sobota od godz. 9.00 do 13.00

Kierownik Działu:

mgr inż. Zofia KUKUROWSKA
kustosz dyplomowany  - zofia.kukurowska@utp.edu.pl

Pracownicy:

mgr Jacek KORPAL
kustosz - bibinfo@utp.edu.pl

mgr Karolina SIUDA
mł. bibliotekarz   - k.siuda@utp.edu.pl

lic. Joanna URBANIAK
mł. bibliotekarz   - joanna.urbaniak@utp.edu.pl

mgr Barbara ZIELIŃSKA
kustosz - zielinska@utp.edu.plCzytelnia Multimedialna
(Fordon, budynek RCI pok. C10)

tel. (0...52) 340-8077 ; 340-8143
bibinfo@utp.edu.pl

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900-1800
soboty 900 - 1300W Czytelni Multimedialnej zapewniamy czytelnikom dostęp do Internetu, czasopism elektronicznych, baz danych on-line, na CD-Rom, katalogu komputerowego BG UTP oraz podstawowych programów użytkowych na zasadach określonych "Regulaminem korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu"


Pomoc w posługiwaniu się katalogiem komputerowym zapewniają opracowane instrukcje:
Zakres działania bibliotekarzy dyżurujących:

- udzielanie informacji o:
 • zasadach udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych/instytutowych
 • działalności wszystkich agend Biblioteki Głównej
 • zasadach posługiwania się katalogiem komputerowym, w tym:
  • wyszukiwania wg różnych kryteriów
  • automatycznego zamawiania książek
  • sprawdzania konta czytelniczego
 • sposobach korzystania z katalogów kartkowych
 • zasadach korzystania z baz danych na CD-ROM i online
 • możliwościach korzystania z czasopism elektronicznych
 • zasadach i sposobach wyszukiwania informacji naukowej z zasobów sieci Internet
 • szkoleniach prowadzonych przez bibliotekę