Skład osobowy Rady Bibliotecznej
(w kadencji 2016-2020)


Przewodniczący: dr hab. inż. Janina Kabatc, prof. nadzw. UTP - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Członkowie: