Program szkoleń obejmuje zagadnienia związane z korzystaniem z e-źródeł: z licencjonowanych baz danych, czasopism elektronicznych, zasobów ogólnodostępnych Internetu. Zakres tematyczny i wybór źródeł jest zróżnicowany, dostosowany do kierunku studiów i badań naukowych prowadzonych przez pracowników naukowych poszczególnych wydziałów.

Zasady szkoleń: