Niniejsze zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych zostały opracowane na podstawie "Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy"


Tryb i zasady zamawiania książek

Do góry


Zasady wypożyczania książek

Do góry

Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych

Ustalenia ogólne:
Zasady składania zamówień:
Do góry

Zasady udostępniania zbiorów w Czytelni Głównej

Zbiory w Czytelni Głównej udostępniane są w wolnym dostępie. Książki uporządkowane są wg działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), szczegółowe informacje o działach umieszczone sa na szczycie rzędu regałów w ramach działów książki ułożone są alfabetycznie. Książki oznaczone pomarańczowym paskiem przeznaczone są do wypożyczenia na 15 dni. Po samodzielnym odszukaniu nalezy podejść do dyżurującego bibliotekarza w celu wczytania na konto. Jednorazowo można wypożyczyć 3 woluminy. Czasopisma ułożone są alfabetycznie. Zeszyty naukowe ułożone są wg typu i nazwy uczelni, dzienniki i tygodniki znajdują się w „kąciku prasowym”
Czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru bez konieczności wcześniejszego rejestrowania się. Jedynym warunkiem korzystania z czytelni jest złożenie u dyżurującego bibliotekarza dowolnego dowodu tożsamości.
Korzystając z Czytelni Głównej należy pamiętać o kilku zasadach:
 • płaszcze/kurtki, plecaki/torby pozostawiamy w szatni

 • informujemy bibliotekarza o wnoszonych materiałach własnych

 • nie odkładamy na półki książek i czasopism, z których korzystaliśmy!!!! - służą do tego specjalne wózki przy regałach

 • wynoszenie jakichkolwiek zbiorów z Czytelni jest zabronione!


 • Do góry

  Zasady udostępniania zbiorów w Czytelni Norm i Patentów

  Kolekcja zbiorów specjalnych obejmuje Polskie Normy oraz opisy patentowe Urzędu Patentowego RP.

  Polskie Normy
  Normy udostępniane są na miejscu w czytelni bez możliwości wypożyczania na zewnątrz lub powielania jakąkolwiek techniką. Pomocą w poszukiwaniu interesującej czytelnika normy jest Katalog Polskich Norm (dostępny online) wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny.

  Opisy patentowe
  W Czytelni Norm i Patentów czytelnikom oferujemy kompletny zbiór opisów patentowych Urzędu Patentowego RP. Użytkownicy informacji mogą skorzystać z bazy InnDexis, rejestrującej opisy patentowe, wzory użytkowe od 1984-01-01 roku Baza aktualizowana jest co miesiąc.

  Do góry

  Zasady udostępniania zbiorów w bibliotekach wydziałowych

  Specjalistyczne zbiory bibliotek wydziałowych udostępniane są prezencyjnie (na miejscu). Czytelnicy nie muszą rejestrować się w Bibliotece Głównej (nie jest wymagana karta biblioteczna). Jedynym warunkiem korzystania z zbiorów jest złożenie u dyżurującego bibliotekarza dowolnego dowodu tożsamości oraz wpisanie się do książki odwiedzin. Po złożeniu zamówienia (rewersu) pracownik biblioteki udostępnia zamówioną pozycję czytelnikowi do korzystania w czytelni.

  Do góry


  Zasady korzystania z e-źródeł

  Do góry

  Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

  1. Stanowiska komputerowe w systemie biblioteczno-informacyjnym UTP służą wyłącznie do celów dydaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych.
  2. Na stanowiskach komputerowych można korzystać z:

  3. Przed przystąpieniem do samodzielnej pracy przy stanowisku komputerowym Użytkownik zobowiązany jest do okazania bibliotekarzowi dyżurującemu ważnej karty bibliotecznej lub dokumentu wymienionego w Załączniku nr 2, § 2, p.1 a - e.
  4. Osoby korzystające po raz pierwszy z komputerów w Czytelni Głównej i/lub w Czytelni Multimedialnej muszą dokonać rejestracji w celu utworzenia konta Użytkownika.
  5. Wyniki pracy można zachowywać na bieżąco na własnych nośnikach elektronicznych.
  6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie wyników pracy zapamiętanych na dyskach twardych komputerów.
  7. Zabrania się:

  8. Bibliotekarz dyżurujący ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych prac. W przypadku naruszenia zasad wymienionych w pkt. 7 Regulaminu dyżurujący bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy.
  9. Bibliotekarz dyżurujący służy ogólną pomocą w obsłudze zainstalowanych programów..
  10. Użytkownik ma obowiązek zgłaszać bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
  11. Użytkownik korzystający ze stanowiska komputerowego jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt i zainstalowane oprogramowanie. Jeśli w trakcie korzystania ze stanowiska komputerowego powstały mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania, użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.
  12. Uwagi dotyczące korzystania ze stanowisk komputerowych można składać u Dyrektora BG UTP.
  13. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy do Dyrektora BG UTP.


  Do góry