Biblioteka Główna gromadzi różne rodzaje piśmiennictwa niezbędne do prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów w Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zbiory tworzone są w wyniku systematycznie prowadzonych zakupów nowości, wymiany krajowej i zagranicznej, gromadzenia depozytów, pozyskiwania darów oraz prenumeraty czasopism. W zbiorach przeważa piśmiennictwo z zakresu nauk technicznych, rolniczych i ekonomicznych. Jako największa w regionie biblioteka naukowa o charakterze technicznym, Biblioteka Główna UTP posiada również bogaty zbiór Polskich Norm oraz opisów patentowych, pełniąc równocześnie funkcję ośrodka informacji normalizacyjnej i patentowej.

Tematyka zbiorów

 • nauki techniczne: budownictwo, chemia, drogownictwo, eksploatacja maszyn i urządzeń, elektrotechnika, elektronika, fizyka, geodezja, geotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria sanitarna, matematyka, mechanika, inżynieria środowiska, telekomunikacja

 • nauki rolnicze: biochemia, botanika, ekologia, chemia rolna, doradztwo rolnicze, ekonomika, entomologia, fitopatologia, fizjologia roślin i zwierząt, genetyka, gleboznawstwa, hodowla i uprawa roślin, hodowla zwierząt, inżynieria rolnicza, mikrobiologia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, zootechnika, żywienie zwierząt

 • inne dyscypliny: ekonomia i finanse, organizacja i zarządzanie, marketing, polityka społeczna, nauki polityczne, filozofia, socjologia, psychologia, pedagogika, historia najnowsza

  Wielkość zbiorów

 • książki: 234 tys. vol.
 • czasopisma polskie: 254 tytuły w prenumeracie
 • czasopisma zagraniczne: 24 tytuły w prenumeracie
 • Polskie Normy: 24.456 jednostek
 • opisy patentowe: 155.359 jednostek
 • literatura firmowa: 1.505 jednostek
  (wg stanu na 31 grudnia 2008 r.)

  Rodzaje zbiorów

 • druki zwarte: książki naukowe, podręczniki, skrypty, informatory, poradniki, przewodniki, encyklopedie, leksykony

 • druki ciągłe: czasopisma drukowane i elektroniczne, serie wydawnicze, zeszyty naukowe szkół wyższych, roczniki statystyczne

 • zbiory specjalne: normy polskie, opisy patentowe, kartografia, katalogi firmowe, prace doktorskie, płyty, bazy danych na CD-ROM