Załącznik nr 1 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług systemu biblioteczno-informacyjnego UTPCENNIK OPŁAT ZA WYKONYWANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH I OPŁAT ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO im. J. i J. ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY


Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 9 „Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług sytemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy” wprowadza się 2008/2009 następujące opłaty za wykonywanie usług bibliotecznych i za nieprzestrzeganie regulaminów systemu biblioteczno-informacyjnego:

1. Opłaty za usługi biblioteczne

Rodzaj usługi Cena
Wystawienie karty bibliotecznej 10 zł
Wystawienie duplikatu karty bibliotecznej 20 zł
Aktywacja/Aktualizacja konta bibliotecznego 10 zł
Wypożyczenie książki z zagranicy wg rachunku biblioteki wypożyczającej
Sprowadzenie kopii artykułu z czasopisma wg rachunku biblioteki sporządzającej kopie

Opłaty za w/w usługi biblioteczne należy wpłacać na konto Uczelni: 80 1240 2092 9128 8310 0400 0000

2. Opłaty za nieprzestrzeganie zasad systemu biblioteczno-informacyjnego

Forma naruszenia regulaminu Cena
Zagubienie lub całkowite zniszczenie materiałów bibliotecznych
według obowiązujących cen, jednak nie mniej niż 40 zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie materiałów wyjątkowo cennych lub trudnych do nabycia koszty reprodukcji wg aktualnych cen rynkowych
Uszkodzenie książki koszty oprawy wg aktualnych cen rynkowych
Uszkodzenie czasopisma koszty oprawy wg aktualnych cen rynkowych
Przetrzymanie książki ponad dopuszczalny okres wypożyczenia 0,20 zł za każdy dzień po wyznaczonym terminie zwrotu

Opłaty za nieprzestrzeganie regulaminów systemu biblioteczno-informacyjnego należy wpłacać na konto Uczelni: 31 1240 2092 9128 8600 0410 0000