Bibliografie publikacji i dysertacji pracowników UTP

  • Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (od 1996)

  • Bibliografia (adnotowana) prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (od 1984)


  • Bibliografie publikacji pracowników instytucji naukowych w Polsce - dostępne online