Zasoby licencjonowane udostępniane są z wszystkich komputerów uczelnianych lub z komputerów spoza sieci. Zob: Dostęp spoza sieci

Tytuł

Dziedzina

Typ bazy (źródła)

ACS Publications

chemia

pełnotekstowa

AIP
APS

fizyka

bazy (bibliograficzno-abstraktowa

IEEE Xplore Digital Library

inżynieria elektryczna, elektronika, telekomunikacja, informatyka

pełnotekstowa

EBSCOhost

interdyscyplinarna

baza baz (bibliograficzno-abstraktowych, pełnotekstowych)

IBUK Libra

Jak korzystać z IBUK LIBRA? pomoc i filmiki instruktażowe

interdyscyplinarna

książki elektroniczne polskich wydawców akademickich i profesjonalnych

InCites

interdyscyplinarna

narzędzie bibliograficzno-bibliometryczne

NASBI

informatyka

książki elektroniczne wydawnictwa Helion

Nature i Science

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Proquest Ebook Central - dostęp do 31.12.2018.

interdyscyplinarna

książki elektroniczne

Reaxys

chemia i nauki pokrewne

bibliograficzno-abstraktowa

Science Direct

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

SciVal

interdyscyplinarna

narzędzie bibliograficzno-bibliometryczne

Scopus

interdyscyplinarna

baza bibliograficzno-bibliometryczna

SpringerLink

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Web of Science

interdyscyplinarna

bazy bibliograficzno-bibliometryczne

Wiley Online Library

interdyscyplinarna

pełnotekstowa