Zasoby ogólnodostepne w sieci Internet

Tytuł

Dziedzina

Typ bazy (źródła)

AGRO

rolnictwo, nauki przyrodnicze

bibliograficzna

ARIANTA

interdyscyplinarna

wykaz naukowych i fachowych czasopism elektronicznych, również dostęp do pełnych tekstów

BazEkon

nauki ekonomiczne i pokrewne

bibliograficzno-pełnotekstowa

BazTech

technika

bibliograficzno-abstraktowa

BazTol

technika

przewodnik po zasobach sieciowych

Bazy Biblioteki Narodowej

interdyscyplinarna

bibliograficzne

Bazy danych OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie)

interdyscyplinarna

podstawowe informacje o instytucjach, ludziach nauki i pracach naukowych (Synaba)

DOAJ

interdyscyplinarna

pełnotekstowa

Free Access Journals (HighWire)

interdyscyplinarna

bibliograficzno-abstraktowa oraz pełne teksty

PSJC Life Sciences

rolnictwo, nauki przyrodnicze

bibliograficzno-abstraktowa

SIBROL

rolnictwo

bibliograficzno-abstraktowa

SIGŻ

rolnictwo, gospodarka żywnościowa

bibliograficzno-abstraktowa

SYMPO– materiały konferencyjne

interdyscyplinarna

bibliograficzna