Rejestracja kart SYNABA przez pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Kartę Krajowego Systemu Informacji o Pracach Badawczych (SYNABA) wypełniają pracownicy naukowi UTP z: Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytutu Matematyki i Fizyki, Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki, Wydziału Zarządzania.

Pracownicy Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii opracowują dokumenty w systemie SIBROL.

Karty SYNABA wypełniają wszyscy kierownicy tematów badawczych (trwających nie krócej niż rok), które są zarejestrowane w Biurze Obsługi Badań UTP, każdorazowo po ich rozpoczęciu, przerwaniu i zakończeniu (rządowy projekt: badawczy, własny, promotorski, habilitacyjny, celowy, zamawiany; projekt badawczy Unii Europejskiej; praca doktorska), a także osoby, które w wyniku uchwały odpowiedniej Rady Naukowej zakończyły przewody doktorskie i habilitacyjne.

Obecnie karty są wypełniane tylko w wersji elektronicznej. Potrzebny do tego program jest dostępny na stronie Nauka Polska
Wypełniony formularz SYNABY osoby odpowiedzialne wysyłają do Ośrodka Przetwarzania Informacji jako załącznik pocztą elektroniczną na adres: synaba2@opi.org.pl

  • Zasady przydziału symboli Polskiej Klasyfikacji Tematycznej (plik PDF)
  • Szczegółowych informacji udziela Dział Informacji Naukowej BG UTP (Fordon, budynek RCI, pokój A15), tel. 340-80-77 bibinfo@utp.edu.pl