Biblioteka Wydziału Zarządzania
85-792 Bydgoszcz, ul. Fordońska 430, pok. 01


tel: (0..52) 340-8470
e-mail: bibinhe@utp.edu.pl


Godziny otwarcia
poniedziałek, wtorek, środa 8.00 - 14.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 9.00 - 17.00
soboty zjazdowe 9.00 - 13.00
w semestrze zimoym 2018/2019
13 i 27.10.2018
17 i 24.11.2018
8.12.2018
12 i 19.01.2019

Bibliotekę prowadzi:
mgr Karolina SIUDA
st. bibliotekarz


Zasady udostępniania zbiorów

Tematyka księgozbioru:
zarządzanie, organizacja, ekonomia, finanse, rachunkowość, statystyka, informatyka w zarządzaniu, przedsiębiorczość, marketing, biznes, zasoby ludzkie, prawo, bankowość, etyka biznesu, socjologia, kultura, filozofia, politologia, stosunki międzynarodowe, pedagogika i nauki pokrewne

Zarys historii biblioteki

Biblioteka Wydziału Zarządzania powstała 1 września 2007 roku na bazie istniejącej od roku 1977 Biblioteki Instytutu Nauk Społecznych, Organizacji i Zarządzania. Pierwszą siedzibą placówki było pomieszczenie w budynku przy Placu Piastowskim 3. W roku 1981 nastąpiła reorganizacja Instytutu, który wraz z biblioteką przeniesiono do budynku rektoratu ATR przy ul. Olszewskiego 20 (obecnie ul. Kordeckiego). Instytut zmienił nazwę na Instytut Nauk Społecznych, zaś biblioteka zyskała na powierzchni – w nowym pomieszczeniu zlokalizowano czytelnię i magazyn. W roku 1992 miała miejsce kolejna reorganizacja Instytutu, który przyjął nazwę Instytutu Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych i wraz z biblioteką przeniesiony został do Fordonu. Biblioteka Instytutu Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych istniała pod tą nazwą do chwili powołania do życia Wydziału Zarządzania.

W roku 1977 zatrudniono Lucynę Zajączkowską, która bibliotekę INHiE od podstaw zorganizowała i do dziś ją prowadzi. Podwaliny księgozbioru stanowiły książki przekazane z biblioteki Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Wtedy też przystąpiono do opracowania zbiorów i utworzenia katalogów alfabetycznego i rzeczowego. Od tego czasu zasoby wzbogacono poprzez zakupy, dary oraz depozyty książek zagranicznych z Biblioteki Głównej. Tematyka zbiorów jest zgodna z kierunkiem prac naukowo-badawczych, prowadzonych w Instytucie Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych. Są to więc wydawnictwa z dziedziny ekonomii, polityki społecznej, organizacji i zarządzania, marketingu, logistyki, statystyki, finansów, rachunkowości, bankowości, nauk politycznych, historii współczesnej, socjologii, etyki, filozofii, psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych.

w roku 2000 rozpoczęto proces komputeryzacji biblioteki. W chwili obecnej praktycznie całość księgozbioru jest skatalogowana w systemie komputerowym Horizon.

Do dyspozycji czytelników jest 20 miejsc oraz 3 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.


Strona Wydziału Zarządzania