Biblioteka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6
(budynek A, 3 piętro)


tel: (0..52) 374-95-41
e-mail: bibrol@utp.edu.pl


Zmiana godzin pracy w okresie wakacyjnym
W dniach 17.07.17 - 11.08.17 Biblioteka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii czynna:
poniedziałek - czwartek w godz. 9.00 - 13.00
piątek - nieczynna

14.08. (poniedziałek) - nieczynna


Godziny otwarcia
poniedziałek, środa: 900 - 1700,
wtorek, czwartek, piątek: 900 - 1400,

soboty zjazdowe w semestrze letnim 2016/2017: 900 - 1300

luty - 25
marzec - 4, 18
kwiecień - 1, 22
maj - 13, 27
czerwiec - 10

Biblioteka WR

Bibliotekę prowadzą:
mgr Bożena OLEJNICZAK
kustosz

mgr Jadwiga GRABARSKA
kustosz

Wielkość zbiorów:
książki: ok. 6,5 tys. vol.
 • czasopisma polskie - 44 tytuły
 • czasopisma zagraniczne - 1 tytuł

  Zasady udostępniania zbiorów

  Tematyka księgozbioru:
  biochemia, botanika, doradztwo rolnicze, entomologia, fitopatologia, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, gleboznawstwo, melioracje i meteorologia, mikrobiologia, ogrodnictwo, uprawa roślin.

 • Zarys historii biblioteki

  W dniu 7 października 1969 roku rozpoczęła działalność Bydgoska Filia Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Jednocześnie powołano do życia bibliotekę, której kierownikiem została bibliotekoznawca - dr Cecylia Bieguszewska, w latach późniejszych wieloletni Dyrektor Biblioteki ATR. Biblioteka wydziałowa mieści się, od chwili jej powołania po dzień dzisiejszy, w budynku Wydziału Rolniczego przy ul. Bernardyńskiej 6. Z chwilą powstania ATR (połączenia WSI i Filii AR w Poznaniu), w czerwcu 1975 roku biblioteka rozpoczęła działalność w ramach sieci bibliotek wydziałowych ATR. Kilkakrotna zmiana pomieszczeń w obrębie budynku przy ul Bernardyńskiej, nie służyła dobrze przechowywanym zbiorom i stabilizacji pracy bibliotekarskiej. Dopiero w 2000 r. bibliotece przekazano nowe pomieszczenia, co pozwoliło na znaczące zwiększenie ilości miejsc w czytelni.

  Organizatorkami biblioteki od samego początku jej istnienia były mgr Lucyna Peszek , kierująca placówką nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę w 2001 r. oraz Eugenia Byczkowska. W roku 1979 pracę w bibliotece podjęła Elżbieta Borkowska (obecnie Gongała), która pracowała w niej do 1992 r. Na przestrzeni lat pracowały tam również bibliotekarki, które przeszły z Biblioteki Głównej, tj. mgr Anna Kaniasta oraz mgr inż. Małgorzata Żurek (obecnie na 1/2 etatu). W roku 2001, po przejściu na emeryturę kierowniczki, mgr Lucyny Peszek, jej obowiązki przejęła mgr Bożena Olejniczak.

  Tematyka gromadzonych zbiorów ściśle związana jest z kierunkami kształcenia studentów oraz z problematyką badań naukowych prowadzonych na Wydziale Rolniczym. Jest to więc literatura z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, botaniki, fizjologii roślin, mikrobiologii, ochrony roślin, fitopatologii, łąkarstwa, melioracji rolnych, ekonomiki rolnictwa, agrobiznesu. Biblioteka posiada też bogaty księgozbiór podręczny, oferujący encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki i informatory, a jej pracownicy włączeni są w prace nad budowa centralnego, komputerowego katalogu w systemie Tinlib.

  Strona Wydziału Rolniczego