Biblioteka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyńska 6
(budynek A, 3 piętro)


tel: (0..52) 374-95-41
e-mail: bibrol@utp.edu.plGodziny otwarcia
poniedziałek, wtorek, piątek 8.00-14.00
środa 9.00-17.00
czwartek 8.00-12.00
soboty zjazdowe 9.00-13.00
w semestrze zimowym 2018/2019
6 i 27.10.2018
17 i 24.11.2018
8.12.2018
12 i 19.01.2019
_______________________________________________

Biblioteka WR

Bibliotekę prowadzi:
mgr Jadwiga GRABARSKA
kustosz

Zasady udostępniania zbiorów

Tematyka księgozbioru:
biochemia, botanika, doradztwo rolnicze, entomologia, fitopatologia, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, gleboznawstwo, melioracje i meteorologia, mikrobiologia, ogrodnictwo, uprawa roślin.

Zarys historii biblioteki

W dniu 7 października 1969 roku rozpoczęła działalność Bydgoska Filia Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Jednocześnie powołano do życia bibliotekę, której kierownikiem została bibliotekoznawca - dr Cecylia Bieguszewska, w latach późniejszych wieloletni Dyrektor Biblioteki ATR. Biblioteka wydziałowa mieści się, od chwili jej powołania po dzień dzisiejszy, w budynku Wydziału Rolniczego przy ul. Bernardyńskiej 6. Z chwilą powstania ATR (połączenia WSI i Filii AR w Poznaniu), w czerwcu 1975 roku biblioteka rozpoczęła działalność w ramach sieci bibliotek wydziałowych ATR. Kilkakrotna zmiana pomieszczeń w obrębie budynku przy ul Bernardyńskiej, nie służyła dobrze przechowywanym zbiorom i stabilizacji pracy bibliotekarskiej. Dopiero w 2000 r. bibliotece przekazano nowe pomieszczenia, co pozwoliło na znaczące zwiększenie ilości miejsc w czytelni.

Organizatorkami biblioteki od samego początku jej istnienia były mgr Lucyna Peszek , kierująca placówką nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę w 2001 r. oraz Eugenia Byczkowska. W roku 1979 pracę w bibliotece podjęła Elżbieta Borkowska (obecnie Gongała), która pracowała w niej do 1992 r. Na przestrzeni lat pracowały tam również bibliotekarki, które przeszły z Biblioteki Głównej, tj. mgr Anna Kaniasta oraz mgr inż. Małgorzata Żurek (obecnie na 1/2 etatu). W roku 2001, po przejściu na emeryturę kierowniczki, mgr Lucyny Peszek, jej obowiązki przejęła mgr Bożena Olejniczak.

Tematyka gromadzonych zbiorów ściśle związana jest z kierunkami kształcenia studentów oraz z problematyką badań naukowych prowadzonych na Wydziale Rolniczym. Jest to więc literatura z zakresu gleboznawstwa, chemii rolnej, botaniki, fizjologii roślin, mikrobiologii, ochrony roślin, fitopatologii, łąkarstwa, melioracji rolnych, ekonomiki rolnictwa, agrobiznesu. Biblioteka posiada też bogaty księgozbiór podręczny, oferujący encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki i informatory, a jej pracownicy włączeni są w prace nad budowa centralnego, komputerowego katalogu w systemie Tinlib.

Strona Wydziału Rolniczego