Biblioteka Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki
85-796 Bydgoszcz, ul. S. Kaliskiego 7
(Fordon, budynek 2.1, pokój 40)


tel: (0..52) 340-8060
e-mail: bibtele@utp.edu.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 900 - 1400
wtorek, czwartek: 900-1800
sobota (druga i czwarta sobota miesiąca): 900 - 1300
Biblioteka WTiE

Bibliotekę prowadzą:
mgr inż. Irena POGRIBNA
bibliotekarzWielkość zbiorów:
książki: ok. 15 tys. vol.
czasopisma w prenumeracie :
 • polskie - 10 tytułów
 • zagraniczne - 1 tytuł

  Zasady udostępniania zbiorów • Tematyka księgozbioru:

  automatyka układów elektromaszynowych, elektroenergetyka, elektronika, elektrotechnika, maszyny elektryczne, mechanizacja poczty, miernictwo elektroniczne, telekomunikacja.

  Zarys historii biblioteki

  Biblioteka Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki została utworzona w pomieszczeniach budynku przy ul. Olszewskiego 20 (obecnie ul. Kordeckiego) w styczniu 1976 r. Dwa lata później została przeniesienia do obiektów ATR w Fordonie. W początkach istnienia biblioteki jej księgozbiór stanowiły wydzielone z Czytelni Biblioteki Głównej książki o tematyce odpowiadającej profilowi kształcenia, a także dzieła sukcesywnie przekazywane z likwidowanych bibliotek zakładowych ówczesnego Instytutu Telekomunikacji i Elektrotechniki ATR. Od tego czasu księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o nowo zakupione pozycje z dziedziny automatyki, elektroenergetyki, elektroniki, elektrotechniki, maszyn elektrycznych, mechanizacji poczty, miernictwa elektronicznego, telekomunikacji i informatyki.

  Największy udział w tworzeniu Biblioteki WTiE miała mgr Krystyna Kępczyńska, kierująca placówką do roku 1984. Ponadto w bibliotece tej pracowały: Anna Szymańska (1975-1976), Izabela Helwing (1976-1977), inż. Ewa Bober (1977), inż. Zdzisława Michlewska, Krystyna Beszczyńska, Teresa Szala, mgr Maria Waliszak, bibliotekoznawcy: mgr Alicja Mrozek (1986-2000) i mgr Urszula Leszczyńska (1987-1988), mgr inż. Zofia Kukurowska (1986-1990). W roku 2000 powróciła do pracy w tej bibliotece mgr inż. Zofia Kukurowska, specjalista z dziedziny telekomunikacji, która wraz z mgr inż. Iryną Pohribną, specjalistą z dziedziny elektrotechniki, prowadzi ją obecnie.

  W roku 1998, decyzją władz Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki, zakupiono dla biblioteki stanowiska komputerowe, przeznaczone zarówno do prowadzenia wyszukiwań literatury naukowej w Internecie przez użytkowników, jak i do wprowadzania książek do centralnego komputerowego katalogu systemu Tinlib.


  Wykaz tytułów czasopism zaprenumerowanych na rok 2007

  Czasopisma polskie Czasopisma zagraniczne
  Archives of Electrical Engineering
  /Archiwum Elektrotechniki/
  Radioelektronika /IzVUZ/
  Archiwum Energetyki
  Electrical Power Quality and Utilisation/-Journal
  Electrical Power Quality and Utilisation/-Magazine
  Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
  /Rozprawy Elektrotechniczne/
  Materiały Elektroniczne
  Prace Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji

  Przegląd Elektrotechniczny

  Przegląd Telekomunikacyjny

  Radioelektronik  Strona Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki