Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
85-326 Bydgoszcz, ul. Seminaryjna 3
(pokój 69)

tel: (0..52) 374-90-32
e-mail: bibchem@utp.edu.pl


Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, piątek 800-1400,
środa 900-1700,
czwartek 800-1200
Soboty zjazdowe 9.00 - 13.00
Soboty zjazdowe semestrze zimowym 2018/2019
13 i 27.10.2018
10 i 24.11.2018
8 i 15.12.2018
12 i 26.01.2019

Bibliotekę prowadzi:
mgr Marcin JURGIEL
kustosz

Zasady udostępniania zbiorów

Tematyka księgozbioru:
aparatura przemysłu chemicznego i spożywczego, chemia fizyczna, chemia nieorganiczna, organiczna i ogólna, chemia rolna, inżynieria chemiczna i bioprocesowa, ochrona środowiska, powłoki ochronne i tworzywa sztuczne, technologia celulozy i drewna, technologia organiczna, technologia polimerów, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka.

Zarys historii biblioteki

Biblioteka obecnego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej powstała z inicjatywy ówczesnego kierownika Biblioteki Głównej WSI, mgr Jana Kubińskiego, jako jedna z pierwszych bibliotek wydziałowych w Wyższej Szkole Inżynierskiej. Powołana została 1 października 1969 r., a swoją działalność rozpoczęła w roku 1970. Placówkę usytuowano w budynku przy ul. Seminaryjnej 3, gdzie mieści się do dzisiaj.

Księgozbiór biblioteki powstawał na bazie książek przekazanych z bibliotek zakładowych ówczesnego Wydziału (ok. 700 vol. książek i 4 tytuły czasopism) oraz z wydzielonej części księgozbioru Biblioteki Głównej. Z czasem zbiór powiększał się w wyniku zakupu nowych pozycji lub otrzymywania ich w darze. Szczególną wagę przywiązywano do wyposażenia biblioteki w czasopisma naukowe. Rok 1980 okazał się pod tym względem rekordowy – aż 128 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie.

Pierwszym pracownikiem biblioteki została inż. Wiesława Lis-Kubera (1970- 2005). W pierwszym okresie działalności, wymagającego zorganizowania pracy biblioteki od podstaw, zaangażowano drugą osobę, mgr Felicję Bruszkowską (1970-1974), która po czterech latach przeszła do pracy w Bibliotece Głównej. Ponadto na przestrzeni lat pracowały tam następujące osoby: mgr Cecylia Frąckiewicz, mgr inż. Jolanta Górska, Barbara Łukasiewicz (1978-1989), Renata Różycka (1976-1982), inż. Hanna Szułajew-Kania oraz mgr Karmelita Chłąd (1981- 2005).

Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej, technologii chemicznej i spożywczej, aparatury przemysłu chemicznego i spożywczego, biotechnologii i inżynierii chemicznej, powłok ochronnych i tworzyw sztucznych oraz ochrony środowiska. Do ważniejszych wydawnictw encyklopedycznych, dostępnych w bibliotece należą: Beilstein der Organische Chemie, The Chemistry of Functional Groups, Houben-Veyl, Gmelin, Inorganic Chemistry, Kirk-Othmer, Ullman, Synthetic Methods, Techniques of Chemistry.

Do dyspozycji czytelników są dwie czytelnie mieszczące 44 miejsca, 4 stanowiska komputerowe.
Strona Wydziału Technologii i Inzynierii Chemicznej