Biblioteka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 33
(budynek A, parter pok. nr 1)


tel: (0..52) 374-9719
e-mail: biblzoot@utp.edu.pl


Biblioteka Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt została zlikwidowana.
Księgozbiór przeniesiono do Biblioteki Głównej.

Bibliotekę prowadzi:
mgr Anna ORZECHOWSKA - KRUPA
st. bibliotekarz

Wielkość zbiorów:

 • książki: ok. 6 tys. vol.
 • czasopisma polskie - 47 tytułów
 • czasopisma zagraniczne - 3 tytuły

  Zasady udostępniania zbiorów

  Tematyka księgozbioru:

  fizjologia i anatomia zwierząt, genetyka zwierząt, hodowla owiec, koni, hodowla i produkcja bydła, hodowla trzody chlewnej, zoohigiena i weterynaria, zoologia stosowana, żywienie zwierząt i gospodarka paszowa, ekologia zwierząt.

 • Zarys historii biblioteki

  Biblioteka Wydziału Zootechnicznego swoją działalność rozpoczęła 6 maja 1975 r. Od chwili jej powołania po dzień dzisiejszy biblioteka zajmuje pomieszczenia (kilkakrotne przeprowadzki w jego obrębie) w budynku przy ul. H. Sawickiej 28 (obecnie ul. Mazowiecka). Rozpoczynając działalność biblioteka miała do dyspozycji księgozbiór z byłej biblioteki Filii AR w Poznaniu liczący 950 woluminów oraz część zbiorów jako depozyty z Biblioteki Głównej ATR. Od tego czasu, poprzez zakup lub dary rozpoczęto gromadzenie i powiększanie własnych zasobów. Ich tematyka odpowiada kierunkowi kształcenia studentów i kierunkowi prac naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale Zootechnicznym i obejmuje: genetykę zwierząt, fizjologię i biochemię zwierząt, zoologię, żywienie i paszoznawstwo, hodowlę i chów zwierząt, sposoby użytkowania, higienę zwierząt i pomieszczeń, itp.

  Organizatorką, a zarazem pierwszą kierowniczką biblioteki była zasłużona dla tej placówki pani Alina Podkówka. Pracowała w niej od 1975 roku aż do przejścia na emeryturę w roku 1991. Wraz z nią, do roku 1977 pracowała tam pani Anna Gotowska. Kolejne osoby zatrudnione w Bibliotece WZ to: mgr Elżbieta Błachowiak (1977-1978), mgr inż. Elżbieta Traczykowska (1978), Aurelia Małek (1978-1989), inż. Maria Siwczak (1989-1991) – na 1/2 etatu, Małgorzata Zmysłowska (1989-1990) – na 1/2 etatu, mgr inż. Joanna Magusiak (1987-1991) – także na 1/2 etatu. Od roku 1991 kierownikiem biblioteki WZ jest bibliotekoznawca, mgr Ewa Martyn, a współpracownikiem specjalista w dziedzinie chemii, inż. Hanna Szułajew-Kania.

  Komputeryzacja bibliotek objęła także bibliotekę Wydziału Zootechnicznego. Umożliwiło to systematyczne wzbogacanie centralnego katalogu komputerowego, działającego w systemie Tinlib.
  Strona Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt