Biblioteki cyfrowe i inne zasoby

Biblioteki cyfrowe to technologie umożliwiające gromadzenie elektronicznych zasobów (obiektów), ich cyfrowe opracowanie, sieciowe udostępnianie i zabezpieczenie. Zawierają zazwyczaj zdigitalizowane wersje dokumentów rękopiśmiennych i drukowanych ze zbiorów własnych (np. książek, czasopism, map, zdjęć, grafiki, obiektów audio i wideo, muzealiów, archiwaliów itp.) lub prace utworzone jako elektroniczne (ang. born digital). Biblioteki cyfrowe pełnią niekiedy funkcję repozytoriów instytucjonalnych, jeśli poza w/w zasobami gromadzą też publikacje naukowe powstałe w macierzystej instytucji.

Polskie biblioteki cyfrowe tworzone są przez jedną lub kilka instytucji. Zawierają najczęściej cyfrowe kolekcje:

Większość pełnych tekstów publikacji można czytać i wykorzystywać bez ograniczeń, z zachowaniem praw autorskich. Dostęp do wybranych dokumentów może być ograniczony do sieci uczelnianej.

Wybrane biblioteki cyfrowe i inne publikacje elektroniczne:


aktualizacja: 16.11.2015
oprac. LDW