Czasopisma otwarte (open access)

Otwarte czasopisma (open access) to elektroniczne periodyki, zazwyczaj recenzowane, bezpłatnie udostępniane w internecie. Model finansowania czasopism otwartych zakłada obciążanie autorzów bądź wydawców kosztami publikowania (recenzje, udostępnienie, archiwizacja w sieci, itp.).

Dostęp do czasopism OA w praktyce nie zawsze jest bezwarunkowo otwarty i pełny. Zdarza się też dostęp tzw. opóźniony, krótkoterminowy, dla wybranych treści, częściowy, zdublowany, hybrydowy, wspomagający czy zminimalizowany. Każdy wydawca informuje szczegółowo o zasadach korzystania z treści online.

Wielodziedzinowe katalogi i wyszukiwarki artykułów z czasopism otwartych:

Strony wydawców OA i dziedzinowe serwisy czasopism OA:


aktualizacja: 16.11.2015
oprac. LDW