Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Biblioteka Główna
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-789 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7

(Fordon, budynek RCI, pok. B2)

tel. +48 52 340-8072
bibwypoz@utp.edu.pl


Pobierz plik w formacie *.doc - Prośba o sprowadzenie artykułu z czasopisma

Pobierz plik w formacie *.doc - Prośba o sprowadzenie książki

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna czynna:
od poniedziałku do piątku w godz: 900-1500,

Wypożyczenia prowadzi:

inż.
Zyta GOŁATA
st. bibliotekarz
..........................................................................................................................................................

Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych

Ustalenia ogólne:
 • z wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać:
  - pracownicy naukowi oraz doktoranci i studenci piszący prace dyplomowe i magisterskie w UTP
  - instytucje (wszystkie biblioteki krajowe)
 • dla czytelników z naszej uczelni w oryginale sprowadza się tylko książki. Artykuły z czasopism, normy, patenty, literaturę firmowa zamawia się w formie odbitek kserograficznych lub odwzorowań cyfrowych, których koszt pokrywa czytelnik z własnego funduszu lub przelewem z BS, BW lub innych funduszy (w przypadku przelewu zamówienie na kserokopie musi podpisać Kwestor)
 • materiały z zagranicy sprowadza się wyłącznie dla pracowników UTP
 • opłata za sprowadzenie książki lub odbitek zależy od cennika biblioteki udostępniającej swoje zbiory " materiały sprowadzone w wersji oryginalnej udostępnia się na miejscu w Czytelni Głównej
 • termin zwrotu książek ustala biblioteka wypożyczająca. Najczęściej książki otrzymuje się na 1 miesiąc. Podobne terminy wyznacza się bibliotekom korzystającym z naszych zbiorów
 • Biblioteka Główna UTP udostępnia w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych wszystkie książki księgozbioru własnego oraz bibliotek wydziałowych, prace doktorskie i habilitacyjne pracowników UTP. Wykonujemy odwzorowania cyfrowe artykułów z posiadanych czasopism


 • Zasady składania zamówień:
 • realizowane są tylko zamówienia pisemne przesłane drogą elektroniczną na adres bibwypoz@utp.edu.pl
 • nie prowadza się materiałów bibliotecznych dostępnych w bibliotekach bydgoskich
 • zamówienie książki powinno zawierać: nazwisko autora, tytuł, rok wydania
 • zamówienie artykułu z czasopisma powinno zawierać: nazwisko autora artykułu, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, vol., nr, rok, strony
 • zamówienie odbitek z materiałów konferencyjnych powinno dodatkowo zawierać: miejsce i rok odbycia konferencji
 • we wszystkich w/w przypadkach mile widziane są wszelkie dodatkowe informacje oraz sugestie dotyczące miejsca przechowywania (biblioteka, sygnatura)
 • na zamówieniu należy podać dane zamawiającego: nazwisko, adres służbowy, telefon, e-mail