Publikacje pracowników UTP

Bibliografia publikacji pracowników UTP

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego tworzona jest w systemie Expertus. Baza rejestruje dorobek naukowy pracowników UTP począwszy od 1996 r.  Bibliografia zawiera opisy: monografii, rozdziałów w opracowaniach zbiorowych, artykułów z czasopism, referatów (oraz streszczeń) z konferencji naukowych, patentów, wzorów użytkowych, wystaw polskich oraz zagranicznych i in. Od 2011 r. opisy publikacji uzupełniane są o punktację zgodnie z rozporządzeniami MNiSW oraz IF na podstawie bazy JCR. Bibliografia  aktualizowana jest codziennie.

Statystyka i analiza bibliometryczna

Dzięki dodatkowemu modułowi „Analiza Bibliograficzna i Ranking” bibliografia spełnia również funkcję bibliometryczną, umożliwiając pracownikom sporządzanie zestawień oraz ocenę swoich publikacji.

Moduł zgłoszeniowy

Instrukcja wprowadzania opisów publikacji do bazy. Od 2014 r. pracownicy mają możliwość samodzielnego wprowadzania opisów swoich publikacji do bazy poprzez moduł zgłoszeniowy. Do opisu należy dołączyć plik PDF (max. 8 MB), z pełnym tekstem artykułu lub referatu z konferencji, skanem rozdziału monografii, podręcznika lub pracy zbiorowej. Skan powinien zawierać kartę tytułową i spis treści. Służą one wyłącznie do weryfikacji opisów i nie są udostępniane publicznie. Pliki zawierające publikacje napisane cyrylicą prosimy o przesłanie mailem do Działu Informacji Naukowej BG.

Osoby odpowiedzialne za wprowadzanie i korektę opisów publikacji pracowników UTP dla poszczególnych Wydziałów:

WBAiIŚ, WZ, WTIiE – Joanna Urbaniak, joanna.urbaniak@utp.edu.pl
WHiBZ, WRiB – Jacek Korpal, j.korpal@utp.edu.pl
WIM, WTiICH, IMiF – Barbara Zielińska, zielinska@utp.edu.pl

Pytania i uwagi prosimy zgłaszać pod nr tel.: 52 340-8077


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056, +48 52 340-8063
biblioteka@utp.edu.pl