Obowiązujące zasady funkcjonowania Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych w czasie pandemii

Każdy użytkownik przebywający na terenie biblioteki zobowiązany jest do:

 • dezynfekcji rąk
 • zasłaniania nosa i ust np. maseczką
 • zachowania dystansu min 1,5 m

Udostępnianie zbiorów

Wypożyczenia i zwrot książek

 • książki zamawia się wyłącznie poprzez katalog online,
 • zamówione książki odbiera się wyłącznie w Wypożyczalni (Al. Prof. S Kaliskiego 7, bud. RCI),
 • zwrot książek możliwy tylko i wyłącznie poprzez wrzutnię 24/7,
 • zwrócone książki zostaną wycofane z konta użytkownika po 3 dniach kwarantanny,
 • konta czytelnika założone w okresie od 12.03.2020 do 29.06.2020 – ważne są do odwołania,
 • z dniem 1.10.2020 zapisu do Biblioteki należy dokonać online, poprzez zakładkę „Moje konto”, klikając w „Rejestracja nowego konta” w ramach obowiązujących zasad,
 • w Wypożyczalni może przebywać tylko jeden użytkownik, a pozostali czekają przed wejściem z zachowaniem 1,5 m dystansu,
 • stanowiska komputerowe przed Wypożyczalnią są niedostępne.

Korzystanie ze zbiorów na miejscu

Czytelnia Główna

 • w czytelni jednorazowo może przebywać 14 osób,
 • po wejściu do czytelni należy okazać legitymację,
 • książki i czasopisma, z których korzystają użytkownicy należy pozostawiać na stolikach lub wózkach (wykorzystanych materiałów nie odkłada się na regały),
 • wypożyczanie książek odbywa się zgodnie z Regulaminem,
 • zwrot wypożyczonych książek tylko i wyłącznie poprzez wrzutnię,
 • możliwe jest korzystanie z wyznaczonych stanowisk komputerowych,
 • możliwe jest skorzystanie z szybkiego skanera oraz kserografów,
 • sala multimedialna i pracy grupowej jest niedostępna,
 • studenci i pracownicy UTP mogą nieodpłatnie zamawiać skany artykułów i fragmenty książek znajdujących się w Czytelni Głównej. W tym celu należy wysłać zamówienie na adres bibczyt@utp.edu.pl podając dane: nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma/książki, strony, rok.

Biblioteki wydziałowe

 • W czytelni biblioteki WZ jednorazowo mogą przebywać 3 osoby, w czytelni biblioteki WTiICH – 8 osób,
 • po wejściu do biblioteki należy okazać legitymację,
 • książki i czasopisma z których korzystają użytkownicy należy pozostawiać na wyznaczonych stolikach,
 • studenci mogą wypożyczyć do 3 książek na okres 15 dni,
 • zamówienie na wybraną pozycję należy przesyłać na adres mailowy wybranej z biblioteki wydziałowej podając: Imię i Nazwisko, nr ELS, tytuł, autora oraz sygnaturę książki,
 • zamawiający otrzyma potwierdzenie zamówienia i informację o dacie odbioru oraz zwrotu książek,
 • odbioru i zwrotu książek dokonuje się we właściwej bibliotece wydziałowej w godzinach i dniach otwarcia (Biblioteka WTiICh, Biblioteka WZ),
 • wypożyczenia z BG i bibliotek wydziałowych sumują się,
 • zwrócone książki zostaną wycofane z konta użytkownika po 3 dniach kwarantanny,
 • istnieje możliwość nieodpłatnego zamówienia skanu artykułów i fragmentów książek dostępnych wyłącznie w bibliotekach wydziałowych, wysyłając zamówienie na adres mailowy odpowiedniej biblioteki wydziałowej następujące dane: nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma/książki, strony, rok.

Dział Informacji Naukowej

 • w sprawach bieżących zaleca się kontakt poprzez: bibinfo@utp.edu.pl, tel. 52 340-80-77 lub poprzez komunikator na stronie www,
 • w przypadku konieczności osobistego przyjścia, należy wcześniej ustalić termin.

Punkt Informacji Normalizacyjnej – Czytelnia Norm i Patentów

 • przed przyjściem należy ustalić termin korzystania z Czytelni – tel. 52 340-81-49,
 • materiały po wykorzystaniu poddawane są kwarantannie,
 • wyszukiwaniem norm w katalogu zajmują się pracownicy Punktu Informacji Normalizacyjnej.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056, +48 52 340-8063
biblioteka@utp.edu.pl