Informacje ogólne

Biblioteka Główna UTP – wraz z bibliotekami wydziałowymi – wspiera realizację zadań naukowych i dydaktycznych Uczelni poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej, szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z zasobów informacji, tworzenie cyfrowych kolekcji.

Biblioteka Główna UTP udostępnia zbiory w formie drukowanej i elektronicznej, w tym: książki, czasopisma, dokumenty normalizacyjne, opisy patentowe, bazy danych. Tematyka zbiorów odzwierciedla prowadzone w Uczelni kierunki studiów oraz badania naukowe.

Biblioteka  jest ogólnodostępną biblioteką naukową, z największą w regionie kolekcją o profilu technicznym.  Poza zbiorami i usługami informacyjnymi, oferuje przyjazne i otwarte miejsce do indywidualnej lub grupowej nauki. Ponadto zachęca do korzystania z dostępnego sprzętu, uczestniczenia w proponowanych wydarzeniach czy spędzania czasu wolnego.

Dane teleadresowe:
Biblioteka Główna
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

  Lokalizacja

Sekretariat, bud. RCI, pok. B7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@utp.edu.pl

Dane do faktury:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
NIP: 554-031-31-07

Czytelnia Główna, bud. RCI, pok. C11/12
tel. 52 340-8028
bibczyt@utp.edu.pl

Czytelnia Norm i Patentów, bud. RCI, pok. A18/19
tel. 52 340-8149
bibpat@utp.edu.pl

Dział Informacji Naukowej, bud. RCI, pok. A7
tel. 52 340-8077 ; 52 340-8143
bibinfo@utp.edu.pl

Wypożyczalnia, bud. RCI, pok. C13
tel. 52 340-8072
wypozyczalnia@utp.edu.pl

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, bud. RCI, pok. C13
tel. 52 340-8072
bibwypoz@utp.edu.pl

Numery kont, na które należy dokonać przelewu/wpłaty

1. wpłaty za nową kartę biblioteczną, duplikat, aktualizację konta oraz sprowadzenie kserokopii artykułu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
BANK PKO S.A. II O/Bydgoszcz
80 1240 2092 9128 8310 0400 0000

2. wpłaty za zagubienie, przetrzymanie, zniszczenie i uszkodzenie książek
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
BANK PKO S.A. II O/Bydgoszcz
31 1240 2092 9128 8600 0410 0000


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056, +48 52 340-8063
biblioteka@utp.edu.pl