Komunikaty

Zmiana godzin otwarcia
Od dnia 11.02.2019 do 22.02.2019 r. Biblioteka Główna będzie czynna od 9.00 do 14.00, a biblioteki wydziałowe od 8.00 do 14.00.
W soboty 16 i 23.02.2019 r. Biblioteka Główna będzie nieczynna.


Academic Search oraz Business Source w wersji Ultimate
1 stycznia 2019 r. członkowie konsorcjum EBSCO otrzymali w ramach licencji krajowej dostęp do baz Academic Search oraz Business Source w wersji Ultimate. Bazy Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate są wyższymi, bogatszymi wersjami baz Academic Search.
Academic Search Ultimate indeksuje ponad 10 000 czasopism pełnotekstowych, Business Source Ultimate ponad 3 500 czasopism pełnotekstowych z ponad 80 krajów.


Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
MNiSW opublikowało „Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe”, który zgodnie z Ustawą 2.0 będzie służył do ewaluacji publikacji książkowych (monografii, prac pod redakcją, rozdziałów) w latach 2017–2020.
Publikacje wydane przez Wydawnictwo Uczelniane UTP uzyskują 80 pkt.


Informacja dla studentów I roku
Studenci I roku UTP w Bydgoszczy zobowiązani są do odbycia kursu z przysposobienia bibliotecznego w pierwszym semestrze nauki zgodnie z zarządzeniem Rektora (Nr Z.85.2016.2017 z dnia 28 sierpnia 2017r.) Kurs dostępny na Uczelnianej Platformie Elearningowej
Szczegółowe informacje zostaną wysłane do każdego studenta drogą mailową na adresy email zarejestrowane tylko w USOS


e-Czytelnia Ibuk Libra
Przypominamy o możliwości korzystania z podręczników akademickich na platformie Ibuk Libra.
Książki w języku polskim, dostęp 24/7, możliwość korzystania na komputerze, laptopie, tablecie czy smartfonie.Czytelnicy posiadający konto w systemie bibliotecznym, mogą korzystać z Ibuk Libra w domu.


NASBI – internetowa wypożyczalnia e-książek.

Biblioteka Główna wykupiła dostęp do książek wydawnictwa Helion. Z każdego tytułu może korzystać pięciu jednoczesnych użytkowników. Książki dostępne są ze wszystkich komputerów sieci uczelnianej, a z komputerów domowych po uzyskaniu specjalnego kodu autoryzacyjnego.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biblioteki Głównej

Wykaz dostępnych tytułów


Archiwum komunikatów


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056, +48 52 340-8063
biblioteka@utp.edu.pl