Normy i opisy patentowe

 

Punkt Informacji Normalizacyjnej

 • działa w Czytelni Norm i Patentów BG UTP, na podstawie umowy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN) i posiada Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI
 • udostępnia normy i wydawnictwa normalizacyjne PKN
 • umożliwia korzystanie z pełnych tekstów norm, dokumentów i wydawnictw normalizacyjnych w formie elektronicznej, do których dostęp możliwy jest na miejscu, a kopiowanie i  skanowanie fragmentów norm – wyłącznie przez studentów i pracowników UTP do celów dydaktyczno-naukowych
 • posiada w swoich zbiorach archiwalne normy branżowe (BN) oraz wycofane Polskie Normy (PN)
 • udziela informacji normalizacyjnej w zakresie:
  • aktualności Polskich Norm, poprawek i zastąpień PN, projektów norm, ceny norm i innych dokumentów normalizacyjnych
  • wyszukania tematycznych wykazów norm
  • archiwalnych norm branżowych, wycofanych PN
 • pracownicy PIN prowadzą szkolenia studentów z zakresu zagadnień normalizacyjnych
 • polecane zasoby:

Opisy patentowe

Kontakt:
mgr inż. Małgorzata Klubka
mgr Jerzy Słowiński – Pełnomocnik ds. SZBI

Punkt Informacji Normalizacyjnej
Czytelnia Norm i Patentów
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Fordon, bud. RCI, pokój A19
tel. 52 340-8149; 52 340-8104
bibpat@utp.edu.pl


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056, +48 52 340-8063
biblioteka@utp.edu.pl