Dyrekcja, bud. RCI pok. B7
Dyrektor
mgr Teresa Skibicka
st. kustosz dyplomowany
teresa.skibicka@utp.edu.pl 52 340-8090
z-ca Dyrektora
mgr Dorota Olejnik
st. kustosz dyplomowany
dorota.olejnik@utp.edu.pl 52 340-8060
Sekretariat, bud. RCI pok. B7
Tomira Jakubowska
bibliotekarz
biblioteka@utp.edu.pl 52 340-8056
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, biboprac@utp.edu.pl, bud. RCI pok. B20, B11
kierownik
mgr Renata Borońska
st. kustosz dyplomowany
rboronska@utp.edu.pl 52 340-8048
mgr Jadwiga Grabarska
kustosz
jadwiga.grabarska@utp.edu.pl
bibczas@utp.edu.pl
52 340-8096
mgr inż. Aleksandra Jakubowska
kustosz
buksuss@utp.edu.pl 52 340-8048
mgr Anna Orzechowska-Krupa
kustosz
anna.orzechowska-krupa@utp.edu.pl 52 340-8096
Dział Udostępniania
kierownik
mgr Elżbieta Głowacka
kustosz
elzbieta.glowacka@utp.edu.pl 52 340-8072
Czytelnia Główna, bibczyt@utp.edu.pl, bud. RCI, pok. C11/C12
mgr Agnieszka Turek
kustosz
agnieszka.turek@utp.edu.pl 52 340-8028
mgr Łukasz Zielazny
kustosz
zielukas@utp.edu.pl 52 340-8028
Wypożyczalnia, wypozyczalnia@utp.edu.pl, bud. RCI, pok. C13
mgr Paweł Dadek
kustosz
paweldadek@utp.edu.pl 52 340-8072
Krzysztof Grzesiński
starszy magazynier
krzysztof.grzesinski@utp.edu.pl 52 340-8072
mgr Magdalena Sobek
kustosz
magdalena.sobek@utp.edu.pl 52 340-8072
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, bibwypoz@utp.edu.pl, bud. RCI, pok. C11/C12
mgr Paweł Dadek
kustosz
paweldadek@utp.edu.pl 52 340-8072
mgr Łukasz Zielazny
kustosz
zielukas@utp.edu.pl 52 340-8028
Dział Informacji Naukowej i Informatyzacji
kierownik
mgr inż. Elżbieta Tomczak
kustosz
etomczak@utp.edu.pl 52 340-8103
Sekcja Obsługi Informatycznej, bibadm@utp.edu.pl, bud. RCI, pok. B15
mgr inż. Anna Kujawa
st. bibliotekarz
anna.kujawa@utp.edu.pl 52 340-8101
inż. Krzysztof Sapiszczak
specjalista ds. informatyki
krzysztof.sapiszczak@utp.edu.pl 52 340-8664
Sekcja Informacji Naukowej, bibinfo@utp.edu.pl
mgr Jacek Korpal
kustosz
jacek.korpal@utp.edu.pl 52 340-8077
mgr inż. Dagmara Rabiej
mł. bibliotekarz
dagmara.rabiej@utp.edu.pl 52 340-8077
Punkt Informacji Normalizacyjnej, bibpat@utp.edu.pl, bud. RCI pok. A19
mgr inż. Małgorzata Klubka
kustosz
bibpat@utp.edu.pl 52 340-8149
mgr Jerzy Słowiński
kustosz
bibpat@utp.edu.pl 52 340-8149
Samodzielne Stanowisko ds. Dokumentacji Zbiorów, bud. RCI, pok. B14
mgr Lidia Derfert-Wolf
st. kustosz dyplomowany
lidka@utp.edu.pl 52 340-8043
Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, bibchem@utp.edu.pl, tel. 52 374-9032
mgr Marcin Jurgiel
kustosz
mjurgiel@utp.edu.pl 52 374-9032
Biblioteka Wydziału Zarządzania, bibinhe@utp.edu.pl, tel. 52 340-8470
mgr Karolina Siuda
st. bibliotekarz
k.siuda@utp.edu.pl 52 340-8470

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056, +48 52 340-8063
biblioteka@utp.edu.pl