Realizowane projekty

Biblioteka Główna UTP zakończyła realizację projektu: „Poszerzenie zasobów Repozytorium Cyfrowego UTP o pełnotekstową kolekcję Norm Branżowych oraz ich szerokie upowszechnienie dla pracowników i studentów UTP w Bydgoszczy, międzynarodowego środowiska naukowego a także przedsiębiorców”.
Projekt został sfinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (838/P-DUN/201). Realizacja miała miejsce w latach 2019-2020.
Celem projektu było poszerzenie i udoskonalenie informacji o zasobie norm branżowych w zbiorach BG UTP, szerokie ich udostępnienie oraz zapewnienie długotrwałej ochrony i archiwizacji. W ramach zadania skatalogowano 1800 norm w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym NUKAT. Informację bibliograficzną umieszczono w komputerowym katalogu bibliotecznym. Normy zdigitalizowano, opatrzono w metadane i udostępniono w Repozytorium Cyfrowym UTP. Zasób jest agregowany przez Federację Bibliotek Cyfrowych.


Projekt „Kultura w zasięgu 2.0”
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest Partnerem w projekcie „Kultura w zasięgu 2.0”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Więcej…


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056, +48 52 340-8063
biblioteka@utp.edu.pl