Realizowane projekty

Biblioteka Główna UTP decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskała środki finansowe na realizację zadania z zakresu projektu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) w ramach umowy 838/P-DUN/2019.
„Poszerzenie zasobów Repozytorium Cyfrowego UTP o pełnotekstową kolekcję Norm Branżowych oraz ich szerokie upowszechnienie dla pracowników i studentów UTP w Bydgoszczy, międzynarodowego środowiska naukowego a także przedsiębiorców”.
Projekt realizowany jest od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Zakłada digitalizację 1800 norm branżowych, opracowanie opisów bibliograficznych w centralnym katalogu NUKAT, katalogowanie w systemie HORIZON, udostępnianie w Repozytorium Cyfrowym UTP oraz długotrwałe archiwizowanie stworzonych plików.

Projekt „Kultura w zasięgu 2.0”
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jest Partnerem w projekcie „Kultura w zasięgu 2.0”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Więcej…


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056, +48 52 340-8063
biblioteka@utp.edu.pl