Usługi informacyjne

  • pomoc w wyszukiwaniu literatury w oparciu o zasoby elektroniczne i drukowane
  • pomoc w lokalizacji materiałów źródłowych w bibliotekach krajowych oraz zagranicznych
  • pomoc w tworzeniu opisów bibliografii załącznikowej
  • sporządzanie tematycznych zestawień bibliograficznych dla pracowników naukowych UTP
  • wykonywanie analizy cytowań publikacji naukowych pracowników UTP na podstawie dostępnych baz (Web of Science, Scopus) oraz określanie wskaźników bibliometrycznych
  • szkolenia w zakresie korzystania z zasobów informacji
  • informacja normalizacyjna i patentowa

Dział Informacji Naukowej BG UTP
Fordon bud. RCI, pok. A7
tel. 52 340-8077; 52 340-8143
bibinfo@utp.edu.pl


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056, +48 52 340-8063
biblioteka@utp.edu.pl