Biblioteka Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Zgodnie z decyzją JM Rektora o włączeniu biblioteki Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii do Biblioteki Głównej informujemy, że z dniem 31 lipca 2020 r. nastąpi zamknięcie biblioteki WRiB.
W związku z powyższym książki wypożyczone ze zbiorów biblioteki WRiB, po 31 lipca 2020 należy zwracać w Bibliotece Głównej.

Pytania prosimy kierować na adres jadwiga.grabarska@pbs.edu.pl


BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Bydgoskiej
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056
biblioteka@pbs.edu.pl