Biblioteka Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz, (pok. 69)
tel. 52 374-9032
bibchem@utp.edu.pl

Bibliotekę prowadzi:
mgr Marcin Jurgiel

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8:00 – 14:00
Wtorek 8:00 – 14:00
Środa 9:00 – 17:00
Czwartek 8:00 – 12:00
Piątek 8:00 – 14:00
Soboty
zjazdowe
9:00 – 13:00
w semestrze letnim 2018/2019
9 i 23.03.2019 r.
13 i 27.04.2019 r.
11 i 25.05.2019 r.
8.06.2019 r.

Tematyka księgozbioru:
aparatura przemysłu chemicznego, chemia analityczna, fizyczna, nieorganiczna, ogólna, organiczna, rolna, chemia wody i powietrza, biochemia i biotechnologia, ekologia i ochrona środowiska, gospodarka odpadami, inżynieria chemiczna i procesowa, korozja i powłoki ochronne, materiałoznawstwo, preparatyka organiczna i nieorganiczna, technologia polimerów i tworzyw sztucznych, technologia żywności i żywienia człowieka.

Zasady korzystania:

  • książki i czasopisma udostępniane są na miejscu wszystkim zainteresowanym
  • prawo wypożyczania książek mają nauczyciele akademiccy WTiICh na zasadach określonych w Regulaminie
  • zasady korzystania z e-zasobów licencjonowanych
  • do dyspozycji użytkowników są trzy komputery z dostępem do internetu, pakiet biurowy LibreOffice i skaner.BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. +48 52 340-8056, +48 52 340-8063
biblioteka@utp.edu.pl